REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU STODŮLKY

místo:
Praha
rok:
2019-2022

stav:
realizováno
popis:
Dům je určen pro vlastní bydlení investora s plánovanou rodinou. Hlavní požadavky investora pro vlastní bydlení bylo získání vyššího standardu stávajícího objektu, dostatečné soukromí pro všechny členy domácnosti a otevření domu do zahrady. Hmotové a architektonické řešení vychází z tvaru stávajícího objektu a reflektuje zrcadlově obrácený dům souseda na západní straně. Návrh respektuje výškové poměry v okolí a dominantní štít domu, také nepřesahuje ponechaný stávající vyšší hřeben objektu.

PROVÁDĚCÍ DOKUEMTACE PRO REALIZACI STAVBY

FOTODOKUMENTACE HOTOVÉ STAVBY

© Copyright 2023 – idsms ARCHITEKT

info@idsms.cz